Cel szkolenia
Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej i ochroną danych osobowych ze stosunku pracy po wejściu w życie przepisów RODO.
Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, w szczególności akt osobowych. Szkolenie uwzględnienia najnowsze zmiany w przepisach.

Adresaci szkolenia / grupa docelowa
Szkolenie z zakresu prawidłowego prowadzenia akt osobowych (teczki pracownika) skierowane jest do pracowników wydziałów kadr i działów płac, a także właścicieli firm prowadzących samodzielnie politykę kadrową firmy. Zapraszamy do udziału w szkoleniu także osoby zainteresowane tematyką prowadzenia dokumentacji kadrowej i prawidłowego wydawania świadectw pracy.

PROGRAM SZKOLENIA
Na szkoleniu omówione zostaną nowe przepisy regulujące wskazane zagadnienia, w szczególności:

 1. Definicja danych osobowych: sensytywne (wrażliwe), biometryczne, genetyczne.
 2. Podmiot przetwarzający dane osobowe i jego obowiązki. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zakres upoważnienia. Udzielanie upoważnień do przetwarzania danych.
 3. Inspektor Ochrony Danych – rola, zasady powołania, uprawnienia.
 4. Pozyskiwanie zgody od potencjalnych pracowników dla potrzeb rekrutacji – zakres zgody, obieg dokumentów, okres archiwizacji.
 5. Dokumenty pracownicze – udostępnianie jedynie do wglądu.
 6. Dokumentacja osobowa poza działem kadr.
 7. Prawa: do sprostowania danych, do usunięcia danych, do wglądu w historię zmian, do ograniczania przetwarzania, do sprzeciwu.
 8. Obowiązek zabezpieczania danych – aspekt techniczny i organizacyjny.
 9. Zasady uzyskiwania referencji.
 10. Prawa pracownika z zakresu ochrony danych osobowych i dóbr osobistych podczas wypowiadania umowy o pracę.
 11. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim celem szkolenia pracowników.
 12. Dane osobowe a lista płac i raporty ZUS.
 13. Obowiązek zgłaszania incydentów dotyczących danych osobowych.
 14. Pojęcie kwestii ryzyka na bazie regulacji RODO, analiza obszarów krytycznych.
 15. Odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna związana z przetwarzaniem danych osobowych.

 


icon wykladowca

Wykładowca:

Berenika Gocłowska - socjolog, doradca psychospołeczny, trener biznesu i szkoleniowiec. Specjalista z ochrony danych osobowych

icon kalendarz

Termin:

14 września 2018 r.  w godz. 09.00 - 15.00

icon miejsce

Miejsce:

siedziba firmy FORTIS - Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6 (II p.) 

icon cena

Cena:

380 zł od osoby 

Cena obejmuje:

 • 7 godzin lekcyjnych
 • materiały seminaryjne
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 07.09.2018 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 07.09.2018 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll