Program może ulec zmianie

Program:

 1. Mechanizm podzielonej płatności
  1. Istota mechanizmu podzielonej płatności - MPP.
  2. Dobrowolność wyboru mechanizmu MPP.
  3. Podmioty, któr mogą stosować MPP.
  4. Podmioty, które nie mogą stosować MPP.
  5. Rachunek VAT i komunikat przelewu.
  6. Obowiązki bankMPP.
  7. Od kiedy można zastosować MPP.
  8. Sposoby obciążania rachunku VAT.
  9. Przesłanki otworzenia kilku rachunków VAT.
  10. Jakie dane będzie zawierał komunikat przelewu i kto go będzie wypełniał?
  11. Czy można realizować jeden przelew do wielu faktur?
  12. Zapłata wyłącznie podatku VAT w mechanizmie podzielonej płatności.
  13. Podzielona płatność a rozliczenia walutowe.
  14. Dopuszcalność egzekucji z rachunku VAT.
  15. Cesje wierzytelności, w tym faktoring - ryzykiem solidarnej odpowiedzialności za podatek.
  16. Preferencje dla nabywców stosujących podzieloną płatność.
  17. Mechanizm podzielonej płatności przesłanką należytej staranności nabywcy.
  18. Ujęcie środków na rachunku VAT w sprawozdaniach
 2. Weryfikacja kontrahentów podatnika VAT
  1. Nowe zaświadczenie dotyczące kontrahenta
  2. Sposoby zabezpieczenia przed zapłatą za fakturę fałszywych podmiotów
  3. Nowy rejestr podmiotów skreślonych z ewidencji VAT
  4. Pełny rejestr danych podatników VAT czynnych
  5. Skutki zapłaty na niewłaściwy rachunek kontrahenta
 3. Kasy rejestrujące - przygotowanie do zmian technicznych
 4. Kolejna zmiana ustawy o VAT od lipca 2018 r.
 1. Zmiana zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części;
 2. Wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów mię-dzy Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów.
 3. Transakcje z podmiotami powiązanymi - dostosowanie do zmian wprowadzonych w odpowied-nich przepisach dotyczących podatków dochodowych;
 4. Uzupełnienie do obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania innych dokumentów w formie elektronicznej;
 5. Dopuszczalność obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozlicze-niu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepi-sów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.);
 6. Wyjaśnienie zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE;
 7. Wyłączenie mozliwości stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe;
 8. Obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podat-nik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej;
 9. Wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;
 10. Modyfikacja warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze;
 11. Warunek wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży za-rejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy (numeru, za pomocą którego jest zidentyfikowany na po-trzeby podatku od wartości dodanej);


icon wykladowca

Wykładowcy:

Robert Goch - radca prawny, wieloletni praktyk i wykładowca, specjalista w dziedzinie stosowania prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT), wieloletni pracownik służb skarbowych w Szczecinie, m.in. zastępca naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, radca prawny w Izbie Skarbowej w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.

 

icon kalendarz

Termin:

13 września 2018 r. w godz. od 1000 do 1400

icon miejsce

Miejsce:

siedziba firmy FORTIS - Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6 (II p.)

icon cena

Cena:  390  od osoby

 

Cena obejmuje:

 • 5 godzin lekcyjnych
 • materiały seminaryjne
 • poczęstunek podczas szkoleń
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 06.09.2018 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 06.09.2018 r. na konto:

FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645

 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll