Program:

 1. Czas pracy – pojęcie, systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe
 2. Praca w godzinach nadliczbowych, planowanie, rozliczanie
 3. Godziny nadliczbowe w zadaniowym systemie czasu pracy i nadgodziny kadry kierowniczej
 4. Zasady obowiązujące przy sporządzaniu harmonogramów czasu pracy
 5. Samodzielnie sporządzenie harmonogramów czasu pracy
 6. Rozwiązywanie zadań opartych o harmonogramy i ewidencje czasu pracy
 7. Regulacje prawne w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy
 8. Rozwiązywanie zadań opartych na przykładowych harmonogramach i ewidencjach czasu pracy 
 9. Okresy odpoczynku 
 10. Równoważenie skróconych okresów odpoczynku 
 11. Okresy niewykonywania pracy a czas pracy i wynagrodzenie 
 12. Skutki prawne i finansowe przy niedopracowaniu pełnego wymiaru czasu pracy w miesiącu kalendarzowym lub w okresie rozliczeniowym np. z powodu choroby, rozwiązania stosunku pracy. 
 13. Okres rozliczeniowy na przełomie roku kalendarzowego i skrócone okresy rozliczeniowe
 14. Orzecznictwo Sądu Najwyższego

icon wykladowca

Wykładowca:

Ewa Przybylak - radca prawny, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Kadrowiec zajmujący się również tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy

icon kalendarz

Termin (2 dni):

23 listopada 2017 r. w godz. od 1000 do 1600 (7 godzin lekcyjnych)

24 listopada 2017 r. w godz. od 900 do 1400 (6 godzin lekcyjnych)

icon miejsce

Miejsce:

siedziba Fortis, Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6

icon cena

Cena:

620 zł od osoby

Cena obejmuje:

 1. 2 dni zajęć w formie wykładów i warsztatów (13 godz. lekcyjnych),
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 16.11.2017 r. do firmy FORTIS;
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 16.11.2017 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Scroll