Program:

 1. Podstawy prawne
 2. Pobyt cudzoziemców w Polce
  1. Pobyt obywateli UE
  2. Pobyt obywateli spoza  UE
 3. Praca cudzoziemców w Polsce
  1. Uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce
  2. Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia
  3. Zezwolenie na pracę
  4. Informacja do starosty o braku możliwości zatrudnienia osób o określonych kwalifikacjach
  5. Zezwolenie na pobyt i pracę
  6. Rejestracja w UP
 4. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

icon wykladowca

Wykładowca:

Ewa Przybylak - radca prawny, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Kadrowiec zajmujący się również tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy

icon kalendarz

Termin:

16 października 2017 r. w godz. od 1000 do 1500

icon miejsce

Miejsce:

siedziba Fortis, Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6

icon cena

Cena:

360 zł od osoby

Cena obejmuje:

 1. 6 godz. lekcyjnych wykładu,
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 9.10.2017 r. do firmy FORTIS;
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 9.10.2017 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Scroll