25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. musza być zbierane na nowych zasadach. 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale i organizacyjno-technicznym.

Szkolenie skierowane do:

 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji;
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmie;
 • Dyrektorów HR oraz managerów HR; - Specjalistów z zakresu kadr oraz szkoleń;
 • Dyrektorów, managerów oraz specjalistów marketingu, handlu elektronicznego;
 • Wszystkich osób zajmującym się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych;

Program:

 1. Założenia konstrukcyjne nowego europejskiego systemu prawa ochrony danych osobowych. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, zakres zastosowania europejskich przepisów – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych
  1. System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia  
   • Rozporządzenie i jego skutki dla polskiego prawa  
   • Czy jest miejsce na polskie przepisy o ochronie danych osobowych?  
   • Przepisy przejściowe rozporządzenia.
  2. Nowa rola GIODO.  
   • Zasada one-stop-shop.  
   • Współpraca europejskich organów ochrony danych osobowych.
  3. Zakres podmiotowy zastosowania rozporządzenia. Prawo podążające za obywatelami UE. 
   • Zakres przedmiotowy zastosowania rozporządzenia.  
   • Nowe ujęcie danych osobowych w rozporządzeniu.  
   • Inne podstawowe pojęcia nowego prawa ochrony danych osobowych
 2. Nowe ujęcie obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe
  1. porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym: 
   • rejestrowanie czynności przetwarzania 
   • ocena skutków przetwarzania danych  
   • projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych  
   • obowiązki informacyjne  
   • obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
   • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych  
   • wskazanie ułatwień i zwiększenia obciążenia przedsiębiorców pod nowymi przepisami 
   • obowiązki podmiotów przetwarzających dane
 3. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą. Wybrane zagadnienia. 
  • prawo dostępu do danych  
  • prawo do bycia zapomnianym  
  • prawo do ograniczenia przetwarzania  
  • prawo do przeniesienia danych osobowych  
  • prawo do sprzeciwu
 4. Inspektor Ochrony Danych  - Data Protection Officer „DPO”).
  1. Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”).
  2. Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?
  3. Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw.
  4. Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
  5. Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
  6. Status Inspektora ochrony danych:  
   • Niezależność,  
   • Podległość kierownictwu ADO,  
   • Tajemnica zawodowa.
  7. Zadania Inspektora ochrony danych:
  8. Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,  
   • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa,  
   • Szkolenia  
   • Audyty  
   • Współpraca z organem nadzorczym  
   • Pełnie funkcji punktu kontaktowego  
   • Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
  9. Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.
  10. Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.
 5. Podsumowanie
  1. Ogólna ocena nowych ram prawych ochrony danych osobowych oraz perspektywy dalszych zmian w sektorze ochrony danych (nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych).

icon wykladowca

Wykładowca:

Berenika Gocłowska - socjolog, doradca psychospołeczny, trener biznesu i szkoleniowiec. Specjalista z ochrony danych osobowych

icon kalendarz

Termin:

listopad  2017 r.  w godz. 10.00 - 15.00

icon miejsce

Miejsce:

siedziba Fortis - Szczecin, Jagiellońska 86/6

 

icon cena

Cena:

380 zł od osoby 

Cena obejmuje:

 • 6 godzin lekcyjnych
 • materiały seminaryjne
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do ................... r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do ................. r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Scroll