W szkoleniu zostaną uwzględnione zmiany jakie zostały wprowadzone w dniu 29 stycznia br. nowym rozporządzeniem Ministra Pracy o podróżach służbowych. Nowe przepisy wprowadziły szereg bardzo istotnych zmian w zakresie zasad rozliczania świadczeń należnych pracownikom z tytułu odbywania podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
Zostaną również omówione postanowienia zawarte w ustawie  z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Dz.U. z 2016, poz. 868, dotyczące delegowania własnych pracowników bądź zatrudniania pracowników delegowanych przez zagranicznych pracodawców.
Podczas szkolenia zostanie przedstawiony projekt nowych przepisów w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, dotyczące zatrudnianie cudzoziemców, zmiany przepisów wchodzą w życie z dniem 01.07.2017.

Program:

Część I: Pan Ryszard Widawski (4 godziny lekcyjne)

Delegacje służbowe

 1. Źródła prawa pracy regulujące delegacje służbowe.
 2. Ustalanie wysokości diet, ryczałtów, limitów;
 3. Analiza różnic w stanie prawnym przed i po zmianie przepisów;
 4. Uregulowania prawne delegacji służbowych w wewnątrzzakładowych aktach prawnych.
 5. Delegacje służbowe w oparciu o nowe uregulowania prawne.
 6. Rozporządzenie MPiPS dot. delegacji krajowych i zagranicznych obowiązujące od 1.03.2013 r.
 7. Pojęcie delegacji służbowej - podróż służbowa.
 8. Czas pracy w czasie podróży służbowej. - pracownika delegowanego poza stałe miejsce pracy, - wykonującego obowiązki pracownicze w czasie delegacji służbowej.
 9. Rozliczanie czasu pracy w czasie delegacji służbowej.
 10. Podróż służbowa w "wolną sobotę" - zasady dopuszczalności i prawidłowa rekompensata
 11. Podróż służbowa w niedzielę i święto - jak ją prawidłowo zrekompensować
 12. Rozpoczęcie podnóży służbowej w godzinach pracy
 13. Odpowiedzialność pracownicza w czasie delegacji służbowej.
 14. Wypadki "przy pracy" w czasie delegacji służbowej.
 15. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczącego podróży służbowych.

Delegowanie pracowników pracodawców zagranicznych

 1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice
 2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik
 3. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt przepisów wykonawczych do dyrektywy 96/71 ,
 4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. 18 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, czyli wyjeżdżających tymczasowo za granicę w ramach umowy z krajowym pracodawcą.
 6. Stosowanie ustawa o pracownikach delegowanych w praktyce i zapowiedź kolejnych zmian, przepisy międzynarodowe, orzecznictwo, zagrożenia dla pracodawców delegujących – doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

Najważniejsze kwestie prawne związane z pobytem i pracą obcokrajowców w Polsce:

 1. Zatrudnienie cudzoziemca – podstawowe pojęcia
 2. Wizy upoważniające do podjęcia pracy w Polsce
 3. Sytuacja prawna obywateli państw trzecich podejmujących pracę w Polsce
 4. Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca (opłaty, rodzaje zezwoleń)
 5. Praca cudzoziemca bez zezwolenia
 6. Rodzaje zezwoleń na pracę  
 7. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę   
 8. Wnioski o wydanie zezwolenie na pracę
 9. Test rynku pracy (opinia starosty) 
 10. Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy
 11. Uproszczona procedura wydawania zezwoleń w przypadku niektórych rodzajów prac oraz przy kontynuacji zatrudnienia
 12. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji wchodzące w życie z dniem 01.07.2017 r.

Część II: Pani Elżbieta Sobańska (3 godziny lekcyjne)

Podatkowe rozliczanie delegacji

 1. Zasady podatkowe rozliczania:
  • krajowych podróży służbowych
  • zagranicznych podróży służbowych.
 2. Dokumentacja podatkowa podróży służbowej, w szczególności:
  • zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów;
  • moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów;
  • rozliczenie różnic kursowych.
 3. Wydatki zwiazane z podróżami służbowymi niestanowiące kosztów podatkowych.
 4. Opodatkowanie należności otrzymywanych przez pracowników w związku z podróżami służbowymi:- przykładowo szczepienia; ubezpieczenia; otrzymanie wyższej diety.
 5. Rozpoznanie obowiązków płatnika w związku z rozliczaniem delegacji służbowych.
 6. Zasady rozliczania podróży służbowych osób niebędących pracownikami: przedsiębiorcy; członkowie zarządów; członkowie rad nadzorczych.
 7. Używanie samochodu służbowego i prywatnego w podróży służbowej.

 


icon wykladowca

Wykładowcy:

Ryszard Widawski - wieloletni trener i praktyk, specjalista w dziedzinie stosowania prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie

Elżbieta Sobańska - radca prawny, wieloletni pracowników organów podatkowych, w latach 2006-2010 zastępca naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nadzorująca m. in. dział kontroli podatkowej, ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości oraz audytu wewnętrznego, specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, procedurze podatkowej oraz postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

icon kalendarz

Termin:

15 września 2017 r. w godz. od 900 do 1500

icon miejsce

Miejsce:

siedziba FORTIS, Szczecin, al. Jagiellońska 86/6.

icon cena

Cena:

390 zł od osoby

Cena obejmuje:

 1. 7 godz. lekcyjnych wykładu,
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 8.09.2017 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 8.09.2017 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645

pobierz fartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Scroll