Program:

 1. Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony;
 2. Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony;
 3. Kształt zasady zaufania;
 4. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych;
 5. Formy zawiadamiania o wydanych decyzjach;
 6. Udostępnianie stronie odpisu decyzji;
 7. Zasada trwałości decyzji;
 8. Milczące załatwienie sprawy;
 9. Tryb milczącego załatwienia sprawy;
 10. Postanowienie o milczącym załatwieniu sprawy;
 11. Struktura postanowienia o milczącym załatwieniu sprawy;
 12. Związanie postanowieniem o milczącym załatwieniu;
 13. Zakres wyłączeń z milczącego załatwienia sprawy;
 14. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania;
 15. Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym;
 16. Koszty postępowania administracyjnego;
 17. Poświadczenia odpisu dokumentu za zgodność z oryginałem;
 18. Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie;
 19. Tryb rozpatrzenia ponaglenia;
 20. Zakres odpowiedzialności pracownika za niezałatwienie sprawy w terminie;
 21. Założenia mediacji w postępowaniu administracyjnym;
 22. Inicjatywa w zakresie mediacji;
 23. Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji;
 24. Osoba mediatora;
 25. Przebieg mediacji;
 26. Wynik mediacji;
 27. Postępowanie uproszczone;
 28. Specyfika postępowanie uproszczonego;
 29. Ustawowe determinanty nakładania kar pieniężnych;
 30. Wyłączenia stosowania kar pieniężnych w trybie kodeksowym;
 31. Tryb nałożenia kary pieniężnej;
 32. Odstąpienie od ukarania;
 33. Ulgi w spłacie kary (formy);
 34. Ulga a pomoc publiczna;
 35. Przedawnienie kar;
 36. Ponowne rozpoczęcie albo odwieszenie rozpoczętego biegu terminu przedawnienia kar;
 37. Przedawnienie egzekucji kary;
 38. Współpraca europejska;
 39. Warunki wniosku o współpracę europejską;
 40. Zwrot wniosku o współpracę europejską;

 


icon wykladowca

Wykładowca:

Jan Dytko - dr nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista prawa administracyjnego. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w administracji skarbowej we Wrocławiu. Autor ok. 30 publikacji z zakresu prawa administracyjnego proceduralnego, samorządu terytorialnego oraz ustrojowego prawa administracyjnego. Szkoleniowiec i trener w obszarze wybranej specjalności. Aktualne zainteresowania badawcze: Prawo o szkolnictwie wyższym oraz system nauki w Polsce.

icon kalendarz

Termin:

10 października 2017 r.  w godz. 10.00 - 15.00

icon miejsce

Miejsce:

siedziba Fortis - Szczecin, Jagiellońska 86/6

 

icon cena

Cena:

390 zł od osoby 

Cena obejmuje:

 • 6 godzin lekcyjnych
 • materiały seminaryjne
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 3.10.2017 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 3.10.2017 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Scroll