Program:

 1. Koszty podatkowe:
  1. podział na koszty bezpośrednie i pośrednie;
  2. moment zaliczenia wydatków do kosztów – zasady obowiązujące i najnowsze orzecznictwo.
 2. Koszty podatkowe w związku z utworzeniem rezerw, odpisów aktualizujących nieściągalność wierzytelności oraz postępowaniami restrukturyzacyjnymi:
  1. pojęcie wierzytelności nieściągalnych;
  2. pojęcie uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności;
 3. Koszty podatkowe z tytułu usług niematerialnych:
  1. dokumentowanie wydatków z tytułu usług niematerialnych;
  2. zasady rozliczania w kosztach usług, okresy rozliczeniowe a kup;
  3. dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej.
 4. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT:
  1. wynagrodzenia i składki – moment ujęcia w kosztach podatkowych,
  2. tzw. premie z zysku a koszty podatkowe,
  3.  świadczenia dodatkowe (m.in. imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe) – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
 5. Rozliczanie działań marketingowych– konsumpcja z kontrahentami, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w targach /szkoleniach /konferencjach.
 6. Kary umowne i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów.
 7. Koszty zaniechanych inwestycji, inwestycje w obcych środkach
 8. Koszty podatkowe a płatność gotówką powyżej 15.000 złotych.
 9. Pytania.

icon wykladowca

Wykładowca:

Elżbieta Sobańska - radca prawny, wieloletni pracowników organów podatkowych, w latach 2006-2010 zastępca naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nadzorująca m. in. dział kontroli podatkowej, ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości oraz audytu wewnętrznego, specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, procedurze podatkowej oraz postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

icon kalendarz

Termin:

15 listopada 2017 r. w godz. od 1000 do 1500

icon miejsce

Miejsce:

centrum Szczecina - dokładne miejsce podamy po 8 listopada

icon cena

Cena:

390 zł od osoby

Cena obejmuje:

 1. 6 godz. lekcyjnych wykładu,
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 8.11.2017 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 8.11.2017 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Scroll