ue

Szkolenia realizowane w ramach projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji pracowników województwa zachodniopomorskiego" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, realizowanego od 01.01.2006 do 30.06.2008.

Uczestnikami szkoleń byli przedsiębiorcy i ich pracownicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie z EFS - do 80% wartości szkolenia

Lista szkoleń dofinansowanych:

  1. Strategie zarządzania realizacją zobowiązań publiczno-prawnych.
  2. Kurs dla pracowników służb finansowo-księgowych.
  3. Strategie zarządzania kadrą pracowniczą.
  4. Podatek od towarów i usług VAT.
  5. Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych.
  6. Prawo celne.
  7. Wykonywanie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych w bieżącym roku - ZUS.
  8. Zamówienia publiczne w praktyce - wybrane zagadnienia.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Scroll