efsue

Szkolenia realizowane w ramach projektu pt. "Przedsiębiorco, nie jesteś sam!" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, realizowanego od 01.09.2009 do 31.08.2011.
Uczestnikami szkoleń byli przedsiębiorcy i ich pracownicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Lista szkoleń dofinansowanych:

  1. "Strategie zarządzania kadrą pracowniczą" (49 godzin lekcyjnych)
  2. "Strategie zarządzania finansami przedsiębiorstwa" (56 godzin lekcyjnych)
  3. "Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego" (21 godzin lekcyjnych)
  4. "Ryzyka zarządzania kadrą pracowniczą" (21 godzin lekcyjnych)
  5. "Organizacja pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi" (21 godzin lekcyjnych)
  6. "Optymalizacja prowadzenia ksiąg rachunkowych i jej wpływ na sprawozdawczość i analizę finansową przedsiębiorstwa" (21 godzin lekcyjnych)
  7. "Zarządzanie firmą w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych" (21 godzin lekcyjnych)

Dofinansowanie z EFS - do 80% wartości szkolenia

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Scroll