efsue

Szkolenia realizowane w ramach projektu pt. "Szkolenia dofinansowane z EFS = Sukces przedsiębiorcy!" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, realizowanego od 01.07.2011 do 31.12.2011.

Uczestnikami szkoleń byli przedsiębiorcy i ich pracownicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie z EFS - do 80% wartości szkolenia

Lista szkoleń dofinansowanych:

Scroll