Program:

I. PLANOWANIE ŚCIEŻEK KARIERY

 1. Budowanie ścieżek kariery w strategii personalnej firmy
  1. Teoria a praktyka rozwoju kadr pracowniczych
  2. Ekonomiczne, technologiczne i motywacyjne aspekty przywiązania pracowników do firmy
  3. Perspektywy rynku pracy i rozwoju kadr pracowniczych
 2. Zarządzania kadrami – kultura organizacyjna czy manipulacja
  1. Wartości w firmach
  2. Dobór pracowników pod kątem posiadanych i oczekiwanych walorów (kwalifikacje, potencjał rozwojowy, motywacja)
  3. Style kierowania
  4. Komunikacja w firmie
  5. Czynniki sprzyjające identyfikacji z firmą i z jej misją
 3. Etapy tworzenia programu rozwoju pracownika
  1. Plan podnoszenie kwalifikacji
  2. Program rozwijania doświadczeń i kompetencji zawodowych
 4. Czynniki decydujące o planowaniu kariery
  1. Oczekiwania i preferencje zawodowe pracowników
  2. Potencjał rozwojowy pracowników
  3. Zdolność firmy do rozwijania kompetencji kwalifikacji
  4. System szkolenia i awansowania pracownika w firmie
 5. Diagnozowanie predyspozycji i potencjału rozwojowego pracowników
  1. Diagnozowanie potrzeb i preferencji (potrzeby, wartości, zainteresowania zawodowe, identyfikacja z firmą)
  2. Pomiar kwalifikacji zawodowych i sprawności nabywania nowej wiedzy i umiejętności
  3. Predyspozycje osobowościowe, uzdolnienia kierunkowe
  4. Analiza sytuacji pracownika w firmie (oceny bieżące i okresowe, efektywność szkoleń, relacje interpersonalne)
 6. Ścieżki kariery zawodowej – między oczekiwaniami a realiami
  1. Obszar działalności firmy i jej perspektywy
  2. Kultura organizacyjna
  3. Kierunki rozwoju i awansu
   1. awans pionowy
   2. awans poziomy
   3. specjalizacja
   4. program lojalnościowy
   5. warianty rozwoju
   6. perspektywa czasowa

II. COACHING

 1. Wstęp
  1. Definicje i rodzaje coachingu
  2. Różnice i podobieństwa
   1. uczenie
   2. trening
   3. terapia
   4. mentoring
   5. consulting
   6. coaching
  3. Coaching w praktyce - założenia
  4. Rola coacha i jego warunki osobiste
 2. Mechanizmy psychologiczne w coachingu
  1. Postawy i osądy społeczne obecne w sytuacji pracy
  2. Istota działania w sytuacjach społecznych i jego kontrola
  3. Indywidualizm a działania grupowe
   1. role w grupach
   2. przywództwo
  4. Konflikty w grupie i ich rola w praktyce coachingu
 3. Cele i opór w organizacji
  1. Zmiana na poziomie jednostek i grup
  2. Cele wspólne i osobiste
  3. Wprowadzanie zmian
  4. Opór, jego źródła i siła
  5. Przełamywanie oporów
 4. Coach - pracownik - gra osobowości
  1. Czy każdy może być coachem?
  2. Typy osobowości i ich implikacje dla relacji coach - pracownik
  3. Praktyczne umiejętności rozpoznawania osobowości w sytuacji pracy
   1. sztuka słuchania
   2. inteligencja emocjonalna
  4. Podświadomość i jej rola w rozumieniu i radzenie sobie z problemami w sytuacji coachingu
  5. Rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania
 5. Coach – pracownik – interakcje
  1. Metody budowania wzajemnych relacji
  2. Wybór strategii
  3. Konstruowanie programu zmian
  4. Aktywność coacha we wprowadzaniu zmian
  5. Utrwalaniem zmiany
 6. Obserwacja uczestnicząca jako forma coachingu
  1. Interakcje w rzeczywistych sytuacjach zawodowych
  2. Poznawanie sposobów działania i radzenia sobie z problemami
  3. Obserwacja relacjach z podwładnymi, przełożonymi, współpracownikami i zespołem
  4. Udzielanie informacji zwrotnych
 7. Coaching – droga do budowania kultury organizacyjnej
  1. Wprowadzanie coachingu
  2. Coaching w pracy menedżera

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, zamierzającej pełnić rolę coacha i wprowadzać caoching do swojej organizacji,
nabyć umiejętności w zakresie zasad budowania ścieżek kariery pracowników i wykorzystywania narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi
w celu ich rozwoju osobistego skojarzonego z rozwojem firm, w których pracują.

Wykładowca: Grzegorz Burszewski - psycholog, wieloletni trener z doświadczeniami doradczymi i szkoleniami w zakresie psychologicznych aspektów organizacji wykorzystania zasobów ludzkich (negocjacje, komunikacja interpersonalna, sprzedaż i obsługa klientów).

Termin: 28-29-30 listopada 2011 r.

Czas trwania: 24 godziny lekcyjne (3 dni po 8 godzin lekcyjnych), w godz. od 800 do 1600

Miejsce: Międzyzdroje

Wkład prywatny zostanie wniesiony w postaci wynagrodzeń. Poniżej podajemy wielkości wkładu prywatnego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa:
MMP i MP = 212,47 zł (70,82 zł / dzień)
ŚP = 364,24 zł (121,41 zł / dzień)
DP = 566,59 zł (188,86 zł / dzień)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Scroll