Program:

  1. Księgi rachunkowe – rodzaje i formy.
  2. Nadrzędne zasady rachunkowości i ich rola w rachunkowości.
  3. Ewidencje analityczne, syntetyczne i ewidencje pomocnicze – ich rola i znaczenie w poszczególnych grupach klasyfikacji.
  4. Sprawozdanie finansowe – elementy składowe i ich znaczenie informacyjne.
  5. Analiza finansowa – podstawowe wielkości i wskaźniki.

Wykładowca: Iwona Kowalczyk - biegły rewident, wieloletni trener i praktyk

Termin: 21-22-23 listopad 2011 r.

Czas trwania: 24 godziny lekcyjne (3 dni po 8 godzin lekcyjnych), w godz. od 800 do 1600

Miejsce: Międzyzdroje

Wkład prywatny zostanie wniesiony w postaci wynagrodzeń. Poniżej podajemy wielkości wkładu prywatnego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa:
MMP i MP = 200,67 zł (66,89 zł / dzień)
ŚP = 344,00 zł (114,67 zł / dzień)
DP = 535,11 zł (178,37 zł / dzień)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Scroll