Szkolenie skierowane do osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zatrudnionych w działach kadrowo płacowych oraz biurach rachunkowych. Szkolenie pozwoli zapoznać się z zasadami ustalania podstawy zasiłków i świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem zmiany wymiaru czasu pracy w okresie COVID-19.

Program:

 1. Ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki, w związku z COVID-19
  1. Ustalanie i przeliczanie podstawy wymiaru zasiłków, gdy:
   • obniżono wymiar czasu pracy,
   • wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę,
   • zmiany dotyczą ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów ustawy o COVID – 19 (przepis art. 40 ustawy zasiłkowej).
  2. Świadczenia w czasie epidemii, z powodu COVID-19 dla osób:
   • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
   • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych,
   • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
   • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
   • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
   • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (zastosowanie zasad ogólnych)
   • dokumentowanie prawa do świadczeń.
  3. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla:
   • rodziców dzieci do lat 8, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:
    • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szko-ły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
    • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
    • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości
     sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
   • rodziców dzieci w wieku:
    • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
    • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
   • rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze
 2. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady ogólne
  1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
   • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
   • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
   • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
   • wysokość świadczeń chorobowych,
   • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
   • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
  2. Zasiłki opiekuńcze
   • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach (60 dni)
    • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
    • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
   • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy (56 dni)
    • ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
    • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
    • wysokość zasiłku,
    • zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
  3. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń
   • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
   • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
   • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
   • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
   • zasady uzupełniania wynagrodzenia
   • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
   • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
   • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
   • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
   • zaliczkowa wypłata składnika
   • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
   • zmiana wymiaru czasu pracy
   • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
   • ponowne ustalanie podstawy wymiaru
  4. Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja

icon wykladowca

Wykładowcy:

Małgorzata Samborska-Kamińska - wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rozliczania tych świadczeń

icon kalendarz

Termin:

19 luty 2021 r. w godz. od 1000 do 1300

icon miejsce

Miejsce: on-line

 

icon cena

Cena:

299 zł od osoby

Cena obejmuje:

 1. 4 godz. lekcyjnye zajęć on-line z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawania pytań przez wbudowany mechanizm czatu lub połączenie wideo,
 2. materiały seminaryjne,
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 12.02.2021 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty 380 zł za udział w szkoleniu w terminie do 12.02.2021 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Santander Bank Polska 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora
 • FORTIS i wykładowcy nie wyrażają zgody na kopiowanie, utrwalanie, ani dalsze udostępnianie przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi i są przeznaczone wyłącznie dla zgłoszonych w Fortis uczestników szkolenia.

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll