Program:

 1. PODSTAWOWE DEFINICJE CZASU PRACY
 2. CZAS PRACY PODCZAS: podróży służbowych, szkoleń bhp i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, badań lekarskich.
 3.  SYSTEMY i ROZKŁADY CZASU PRACY: podstawowy, równoważny z podziałem na warianty, przerywany, ruchomy, zadaniowy, weekendowy, czas pracy pracowników niepełnosprawnych, praca zmianowa, praca w ruchu ciągłym.
 4. GRAFIKI CZASU PRACY:
  1. Zasady obowiązujące przy sporządzaniu harmonogramów czasu pracy – czyli o czym pamiętać sporządzając grafik
  2. Samodzielnie sporządzenie harmonogramów czasu pracy
  3. Rozwiązywanie zadań opartych o harmonogramy i ewidencje czasu pracy
 5. PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH: definicja pracy ponadnormatywnej, dopuszczalność i ograniczenia, maksymalny czas pracy, rozliczenie pracy ponadnormatywnej – czas wolny, wynagrodzenie, zatrudnianie w dniach wolnych – praktyczne uwagi dotyczące rozliczenia, praca ponadnormatywna osób zajmujących stanowiska kierownicze, czas ponadnormatywny i ponadwymiarowy – różnice w zasadach rozliczania.
 6. PRAWO DO ODPOCZYNKU: odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy, praktyczne uwagi dotyczące realizacji prawa do odpoczynku dla osób zatrudnionych przy usuwaniu awarii i pracowników -zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
 7. DYŻURY PRACOWNICZE: kwestie rozliczania dyżurów pełnionych w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę i dyżurów domowych – pod telefonem
 8. DOKUMENTOWANIE CZASU PRACY: zakres ewidencji czasu pracy, listy obecności i inne dokumenty pośrednie odzwierciedlające rzeczywisty czas pracy, zasady ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 9. PRACA W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I PORZE NOCNEJ: przepisy definiujące niedziele i święta i zakres czasowy pory nocnej, pojęcia pracowników zatrudnionych w nocy i skutki prawne z tego wynikające, dopuszczalność pracy w niedziele i święta, alternatywność rozliczenia pracy w niedziele i święta
 10. Praca w porze nocnej
 11. Praca/dyżur poza normalnymi godzinami pracy
 12. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZĄCE CZASU PRACY

 

Szkolenie będzie się odbywało zgodnie z „Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”

wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.icon wykladowca

Wykładowca:

Ewa Przybylak - radca prawny, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Kadrowiec zajmujący się również tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy

icon kalendarz

Termin:

25 września 2020 r. w godz. od 900 do 1500 (7 godzin lekcyjnych)

icon miejsce

Miejsce:

Radisson BLU Hotel, Szczecin, Plac Rodła 10, I piętro, sala Norwid.

icon cena

Cena:

390 zł od osoby

 

Cena obejmuje:

 1. 7 godzin lekcyjnych zajęć w formie wykładów i warsztatów,
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 18.09.2020 . do firmy FORTIS;
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 18.09.2020 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo Seminaryjny
  Samtander Bank Polska S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll