Program:

1.PODSTAWOWE DEFINICJE CZASU PRACY

2.CZAS PRACY PODCZAS :

 • podróży służbowych
 • szkoleń bhp i podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • badań lekarskich

3.SYSTEMY i ROZKŁADY CZASU PRACY

 • podstawowy
 • równoważny z podziałem na warianty
 • przerywany
 • ruchomy
 • ciągły
 • zadaniowy
 • weekendowy
 • czas pracy pracowników niepełnosprawnych
 • praca zmianowa

4. GRAFIKI CZASU PRACY

 • zasady przygotowywania grafików czasu pracy
 • analiza przykładowych grafików czasu pracy
 • regulacje prawne w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • analiza przykładowych ewidencji czasu pracy

5.PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

 • definicja pracy ponadnormatywnej
 • dopuszczalność i ograniczenia
 • maksymalny czas pracy
 • rozliczenie pracy ponadnormatywnej – czas wolny, wynagrodzenie
 • zatrudnianie w dniach wolnych – praktyczne uwagi dotyczące rozliczenia
 • praca ponadnormatywna osób zajmujących stanowiska kierownicze
 • czas ponadnormatywny i ponadwymiarowy – różnice w zasadach rozliczania


6.PRAWO DO ODPOCZYNKU

 • odpoczynek dobowy
 • odpoczynek tygodniowy
 • praktyczne uwagi dotyczące realizacji prawa do odpoczynku dla osób zatrudnionych przy usuwaniu awarii i pracowników -zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy


7.DYŻURY PRACOWNICZE

 • kwestie rozliczania dyżurów pełnionych w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę i dyżurów domowych – pod telefonem


8.DOKUMENTOWANIE CZASU PRACY

 • zakres ewidencji czasu pracy
 • listy obecności i inne dokumenty pośrednie odzwierciedlające rzeczywisty czas pracy
 • zasady ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych


9.PRACA W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I PORZE NOCNEJ

 • przepisy definiujące niedziele i święta i zakres czasowy pory nocnej
 • pojęcia pracowników zatrudnionych w nocy i skutki prawne z tego wynikające
 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 • alternatywność rozliczenia pracy w niedziele i święta
 • dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej


10. ZAKAZ HANDLU

 • zakres przedmiotowy zakazu – święta, niedziele i inne dni
 • definicje podstawowe
 • ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
  Stanowiska MPiPS oraz PIP

11.NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZĄCE CZASU PRACY


icon wykladowca

Wykładowca:

Ewa Przybylak - radca prawny, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Kadrowiec zajmujący się również tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy

icon kalendarz

Termin (2 dni):

22 listopada 2018r. w godz. od 1000 do 1600 (7 godzin lekcyjnych)

23 listopada 2018r. w godz. od 900 do 1400 (6 godzin lekcyjnych)

icon miejsce

Miejsce:

siedziba Fortis, Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6

icon cena

Cena:

680 zł od osoby

 

Cena obejmuje:

 1. 2 dni zajęć w formie wykładów i warsztatów (13 godz. lekcyjnych),
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 15.11.2018r. do firmy FORTIS;
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 15.11.2018r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll