Cele szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców oraz przepisów unijnych dotyczących powyższych zagadnień. Omówienie praktycznych problemów z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego. Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom ich roli w przestrzeganiu przepisów prawa pracy.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do pracodawców, pracowników zarządzających pracownikami, oraz pracowników służb kadrowych

Korzyści

 • Poznanie uregulowań prawnych dotyczących czasu pracy
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego zastosowania wspomnianych regulacji w praktyce
 • Poszerzenie wiedzy o aktualne orzecznictwo sądowe, praktykę i interpretacje organów kontroli

PROGRAM

 1. Regulacja prawna czasu pracy kierowców
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 561/2006
 3. Ustawa o czasie pracy kierowców wraz ze zmianami
 4. Kodeks pracy
 5. Definicje dotyczące czasu pracy kierowców
 6. Maksymalne normy prowadzenia pojazdu
 7. Gotowość do pracy oraz pozostawanie w dyspozycji
 8. Dyżur oraz przerwy w pracy
 9. Odpoczynki dobowe i tygodniowe
 10. Systemy i rozkłady czasu pracy
 11. Indywidualne rozkłady czasu pracy
 12. Praca w godzinach nadliczbowych
 13. Praca w porze nocnej
 14. Praca w niedzielę i święta
 15. Obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania kierowców
 16. Obowiązki pracowników dotyczących czasu pracy
 17. Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy
 18. Okresy prowadzenia pojazdu, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane  okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km
 19. Ewidencja czasu pracy kierowcy
 20. Zasady użytkowanie urządzeń kontrolno pomiarowych (tachograf analogowy i cyfrowy)
 21. Zasady użytkowania wykresówek i wydruków z tachografu cyfrowego (np. zapisy ręczne).
 22. Odczytywanie i archiwizacja zapisów z tachografu cyfrowego.
 23. Obowiązki kierowcy i przedsiębiorcy związane z właściwym wypełnianiem zaświadczeń o okresie nieprowadzenia pojazdu oraz ręcznym zapisem aktywności kierowcy.
 24. Sankcje za naruszenia norm czasu jazdy, postoju oraz stosowania urządzeń rejestrujących.
 25. Odpowiedzialność przedsiębiorstw i kierowców.
 26. Organy kontrolne i ich uprawnienia
 27. Omówienie Kompromisu ws. Pakietu Mobilności jako niekorzystnego dla transportu
 28. Panel dyskusyjny - przykłady, analiza przypadków, pytania. 

 


icon wykladowca

Wykładowca:

Ryszard Widawski - wieloletni trener i praktyk, specjalista w dziedzinie stosowania prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie

icon kalendarz

Termin:

13 maja 2020 r. w godz. od 1000 do 1500

icon miejsce

Miejsce:

siedziba Fortis - Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6, II piętro

icon cena

Cena:

370 zł  od osoby 

Cena obejmuje:

 1. 6 godz. lekcyjnych wykładu,
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 6.05.2020 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 6.05.2020 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo Seminaryjny
  Santander Bank Polska S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE


Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll