Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się z otoczeniem oraz wywierania założonego wpływu na partnerów interakcji. Treści wypełniające program szkolenia stanowią zwartą tematycznie całość ukierunkowaną na rozwijanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przekazywania i odbioru informacji, wywierania wpływu za pomocą technik werbalnych i niewerbalnych, budowania skutecznych procedur przekazu wewnątrz organizacji i w jej kontaktach z otoczeniem, perswazji oraz negocjacji, a także radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Wiedza ta i umiejętności przydatne są w codziennej pracy kierowników różnych szczebli, pracowników odpowiedzialnych za kontakty z otoczeniem biznesowym i klientami oraz sprzedających produkty i usługi. Daje możliwość usystematyzowania i rozszerzenia wiedzy o psychologicznych uwarunkowaniach skuteczności przekazu, wywierania wpływu na uczestnikach interakcji oraz radzenia sobie z pojawiającymi się problemami i zakłóceniami w tym zakresie. Dzięki stosowanym metodom uczy, a zarazem pozwala uzyskać wgląd i orientację we własnych silnych i słabych stronach. Koryguje nieefektywne lub błędne nastawienia, pozwala wyeliminować żmudny i często bolesny proces uczenia się na własnych błędach.

Metoda:

Szkolenie będzie prowadzone w formie seminaryjno-warsztatowej, przewidziane są również indywidualne konsultacje. Uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia i materiały uatrakcyjniające oraz optymalizujące proces szkolenia.

Program:

 1. Interakcja - komunikacja – przekonywanie – zjednywanie.
 2. Właściwości nadawcy:
  • wiarygodność,
  • atrakcyjność,
  • zdolność empatii,
  • „złote maksymy”.
 3. Właściwości przekazu:
  • zawartość treściowa przekazu,
  • pytania i odpowiedzi,
  • argumentacja – racjonalna i emocjonalna,
  • rola powtórzeń,
 4. Kanały przekazu:
  • wprost,
  • przekaz z wykorzystaniem pośredników,
  • poczta, telefon, e-mail.
 5. Odbiorca:
  • czynniki generatywne,
  • poziom wykształcenia,
  • płeć,
  • cechy osobowościowe.
 6. Typologia i rodzaje argumentacji:
  • „marchewka i kij”,
  • wzmocnienia dodatnie i ujemne.
 7. Perswazja i sugestia w komunikacji:
  • fazy perswazji,
  • argumenty perswazyjne,
 8. Komunikacja niewerbalna:
  • znaczenie mowy ciała,
  • intencja, a nieświadome sygnały mowy ciała,
  • praca z głosem,
  • postawa, gestykulacja i mimika.
 9. Formy komunikacji grupowej i organizacyjnej:
  • komunikacja pionowa,
  • komunikacja pozioma,
  • sieci komunikacyjne.

 


icon wykladowca

Wykładowcy:

Grzegorz Burszewski - psycholog, wieloletni trener z doświadczeniami doradczymi i szkoleniami w zakresie psychologicznych aspektów organizacji wykorzystania zasobów ludzkich (negocjacje, komunikacja interpersonalna, sprzedaż i obsługa klientów).

icon kalendarz

Termin:

7 listopada 2019 r. w godz. od 1000 do 1500

icon miejsce

Miejsce:

siedziba Fortis, Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6, 2 piętro.

icon cena

Cena:

360 zł od osoby

Cena obejmuje:

 1. 6 godz. lekcyjnych wykładu,
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 31.10.2019 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty 360 zł za udział w szkoleniu w terminie do 31.10.2019 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Santander Bank Polska S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll