Korzyści dla Uczestnika:

 • poszerzenie wiedzy w obszarze regulacji prawnych z zakresu ochrony informacji i dostępu do informacji publicznej
 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego
 • umiejętność wykonywania obowiązków ustawowych w zakresie realizacji obowiązku dostępu do informacji publicznej 
 • identyfikowanie szans/zagrożeń w zakresie ochrony informacji i realizacji obowiązków udostępniania informacji publicznej
 • świadomość prawna w zakresie regulacji  ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • poszerzenie świadomości z zakresie zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym

Program:

1. Zagadnienia ogólne

 • Jakie są praktyczne korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania regulacji prawnych dotyczących dostępu do informacji publicznej?
 • do kogo adresowane są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej? Kto jest zobowiązany do jej udostępniania i komu należy udostępniać informację publiczną?

2. Pojęcie informacji publicznej

 • Czym jest informacja publiczna? Czy wszystkie posiadane przez administrację publiczną dokumenty stanowią informację publiczną? Czy informacją publiczną są również umowy zawierane z przedsiębiorcami oraz opinie prawne? - precyzyjne zdefiniowanie pojęcia informacji publicznej,
 • informacja publiczna prosta i informacja publiczna przetworzona, jakie praktyczne znaczenie ma taki podział? Czy w każdym wypadku jesteśmy zobowiązani do opracowania złożonych zestawień na życzenie wnioskodawcy?
 • czy poddanie decyzji administracyjnej anonimizacji może być uznane za przetworzenie informacji publicznej?
 • warsztaty praktyczne oraz przegląd orzecznictwa, pozwalające na lepsze zrozumienie pojęcia informacji publicznej.

3. Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej

 • Kiedy przysługuje prawo odmowy udostępnienia informacji publicznej? W jaki sposób zgodnie z prawem i nie wywołując konfliktu z interesantem, odmówić dostępu do informacji publicznej?
 • Odmowa dostępu do informacji z dwóch perspektyw – wnioskodawcy i urzędnika. W jaki sposób porozumieć się tak, aby obie strony były usatysfakcjonowane? Jak postępować w przypadkach rażąco nieuzasadnionych wniosków?

4. Sposoby udostępniania informacji publicznej

 • jakie wymogi formalne powinien spełniać wniosek o dostęp do informacji publicznej?
 • w jakiej formie udzielamy odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej? Wystarczy e-mail czy musimy napisać pismo?
 • w jakim terminie udzielamy odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
 • cel i efektywność prowadzenia stron BIP,
 • zakres i rodzaj informacji podlegających udostępnieniu w BIP,
 • kontrola Biuletynów – organy kontroli i zakres kontroli,
 • najczęstsze błędy i dobre praktyki w prowadzeniu i aktualizowaniu stron BIP, analiza porównawcza w wybranych urzędach administracji rządowej.

5. Zasada nieodpłatnego dostępu do informacji publicznej

 • Dlaczego informacja publiczna powinna być udostępniania nieodpłatnie?
 • Kiedy pracownicy administracji publicznej mogą żądać opłaty za udostępnienie informacji publicznej?
 • Czy i w jaki sposób domagać się zwrotu kosztów związanych z długim czasem, który pracownik poświęcił na przygotowanie informacji publicznej?

6. Rozstrzyganie wniosków o dostęp do informacji publicznej

 • formy załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej – kiedy konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej, a kiedy wystarczy wykonanie czynności materialno technicznej?
 • możliwości odwoławcze przysługujące wnioskodawcy, w przypadku niekorzystnego dla niego rozpatrzenia wniosku,

 

 


icon wykladowca

Wykładowca:

Berenika Gocłowska - socjolog, doradca psychospołeczny, trener biznesu i szkoleniowiec. Specjalista z ochrony danych osobowych

icon kalendarz

Termin:

3 luty 20520 r.  w godz. 10.00 - 15.00

icon miejsce

Miejsce:

siedziba firmy FORTIS - Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6 (II p.) 

icon cena

Cena:

390 zł od osoby 

Cena obejmuje:

 • 6 godzin lekcyjnych
 • materiały seminaryjne
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 27.01.2020 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 27.01.2020 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll