Program:

1. Cele i znaczenie sprawozdania finansowego

Sporządzenie sprawozdania finansowego stanowi obowiązek ustalony ustawą o rachunkowości. Jednak poza samym przestrzeganiem prawa – czy sprawozdanie finansowe jest potrzebne? Komu i w jakich sytuacjach? Jakich informacji dostarcza? A jakich informacji w sprawozdaniu nie znajdziemy? Omówione zostaną również nadrzędne zasady rachunkowości, zapewniające użyteczność sprawozdań finansowych.

2. Elementy składowe sprawozdania finansowego

Omówione zostaną w sposób ogólny elementy składowe, tworzące sprawozdanie finansowe (w tym informacja dodatkowa), jak również inne informacje wymagane ustawą (sprawozdanie zarządu z działalności jednostki, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej itp.).

3. Omówienie podstawowych zasad prezentacji poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat oraz ich powiązań z księgami rachunkowymi.

- Rachunek zysków i strat – warianty sprawozdawcze i związane z nimi układy kont kosztowych (układ rodzajowy i kalkulacyjny), zmiana stanu produktów, pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa,

- Bilans – podstawowe pozycje i zasady ich wyceny na dzień bilansowy (art.28 uor)

4. Wynik bilansowy a wynik podatkowy

Ustalenie wyniku brutto wynika bezpośrednio z ewidencji księgowej, natomiast dla obliczenia prawidłowego obciążenia z tytułu podatku dochodowego niezbędne są dodatkowe ewidencje lub odpowiednia analityka w księgach rachunkowych i w tym zakresie wprowadzane mogą być różne rozwiązania.

5. Przykładowe zamknięcie ksiąg i sporządzenie bilansu.

Na podstawie przygotowanego zestawienia obrotów i sald uczestnicy będą sporządzać rachunek zysków i strat oraz bilans (kalkulatory!)

6. Terminy sprawozdawczości

Omówiony zostanie harmonogram prac związanych z zakończeniem roku sprawozdawczego, z uwzględnieniem terminów inwentaryzacji, badania i zatwierdzania sprawozdania finansowego.

 7. Wybrane zagadnienia dyskusyjne

 


icon wykladowca

Wykładowca:

Iwona Kowalczyk - biegły rewident, wieloletni trener i praktyk, 

icon kalendarz

Termin:

11 marca 2020 r. w godz. od 1000 do 1500

icon miejsce

Miejsce:

siedziba Fortis - Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6

icon cena

Cena:

390 zł od osoby

Cena obejmuje:

 1. 6 godzin lekcyjnych zajęć w formie wykładów i warsztatów,
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej firmy udzielamy 10% rabatu.


Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 4.03.2020 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 4.03.2020 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll