Program:

Dzień I

 1. Przepisy przejściowe wprowadzone ustawą Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( Dz. U. z 11 września 2019r. poz. 2020).
 2. Systematyka nowej ustawy.
 3. Zamówienia podprogowe:
  • zamówienia do 130 000 zł.
  • zamówienia pomiędzy 50.000, a 130.000 zł.
 4. Polityka zakupowa państwa.
 5. Nowe zasady związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień dotyczące:
  • dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,
  • obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań,
  • koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w Biuletynie oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
  • wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania,
  • zasady efektywności.
 6. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia.
 7. Dokumenty w postępowaniu:
  • SIWZ,
  • Opis potrzeb i wymagań zamawiającego (OPiW).
 8. Weryfikacja podmiotowa wykonawców:
  • nowe przesłanki wykluczenia z postepowania,
  • nowe zasady konstruowania warunków udziału w postepowaniu,
  • nowe zasady weryfikacji przynależności do grupy kapitałowej,
  • nowe zasady korzystania z zasobów podmiotu trzeciego.
 9. Postępowanie o udzielenia zamówienia powyżej progów unijnych:
  • zmiany w trybach udzielania zamówień,
  • jednoznaczne określenie zasad stosowania procedury odwróconej,
  • nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium,
  • nowe terminy związania z ofertą.
 10. Postępowanie o udzielenia zamówienia poniżej progów unijnych:
  • zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym,
  • nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ i
  • możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania,
  • uproszczenia w zakresie publikacji ogłoszenia ( nowe zasady wszczynania postępowań poniżej progów UE). 

Dzień II

 1. Ograniczenia zasady jawności:
  • brak sesji publicznej otwarcia ofert,
  • ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego.
 2. Ocena ofert:
  • nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego,
  • otwarcie ofert po zmianach,
  • środki dowodowe,
  • nowe przesłanki odrzucenia oferty,
  • zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń,
  • wybór oferty po terminie związania ofertą.
 3. Zmiany w umowach o zamówienie publiczne:
  • wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych,
  • określenie obowiązkowych postanowień umownych,
  • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia,
  • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji,
  • wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy,
  • obowiązek sporządzania raportu.
 4. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej .

 

Szkolenie będzie się odbywało zgodnie z „Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”

wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.


icon wykladowca

Wykładowca:

Joanna Jarosz - radca prawny, specjalista ds. zamówień publicznych.

icon kalendarz

Termin:

27-28 października 2020 r.  w godz. 10.00 - 15.00

icon miejsce

Miejsce:

Radisson BLU Hotel, Szczecin, Plac Rodła 10, XI piętro, sala Copernicus. 

icon cena

Cena:

780 zł od osoby 

Cena obejmuje:

 • 12 godz. lekcyjnych zajęć (2 dni po 6 godzin lekcyjnych)
 • materiały seminaryjne
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej firmy udzielamy 10% rabatu.


 

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 20.10.2020 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 20.10.2020 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll