Program:

 1. Nowa struktura JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT-7, zmiany w informacji podsumowującej VAT-UE
  • Likwidacja deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami.
  • Sformalizowane zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów.
  • Struktura pliku JPK_VAT – część deklaracyjna i ewidencyjna.
  • Nowy zakres danych w ewidencji sprzedaży:
   1. nowe oznaczenia dowodów sprzedaży,
   2. zakres danych przy eksporcie towarów,
   3. oznaczanie poszczególnych rodzajów transakcji,
   4. oznaczenia grup towarów i usług,
  • Zakres danych w ewidencji zakupów,
  • Zasady przesyłania JPK_VAT,
  • Składanie kwartalnych JPK_VAT,
  • Korekty części ewidencyjnej lub deklaracyjnej JPK_VAT,
  • Możliwość wezwania przez urząd skarbowy do korekty JPK_VAT i konsekwencje niedokonania korekty.
  • W jakim terminie podatnik jest obowiązany skorygować JPK_VAT w sytuacji, gdy sam zauważy błąd.
  • Zmiany we wzorze informacji podsumowującej VAT-UE.
 2. Nowe klasyfikacje statystyczne dla celów VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa
  • Wiążąca Informacja Stawkowa – istota zmian.
  • Czym jest WIS jaki jest jej zakres ochronny?
  • Kto i gdzie może wystąpić o WIS?
  • Przykłady towarów i usług ze zmienionymi stawkami podatkowymi.
  • Stawki podatku na czynności związane z budownictwem objętym społecznym programem mieszkaniowym:
  • Usługi związane z wyżywieniem (gastronomia) – prawidłowość zmian stawek VAT na tle orzecznictwa TSUE.
  • Rozszerzenie zakresu przedmiotowego stosowania systemu zryczałtowanego zwrotu podatku przy sprzedaży towarów i usług przez rolników ryczałtowych.
  • Opodatkowanie towarów i usług na które zmieniają się stawki podatkowe w okresie przejściowym (marzec-kwiecień)
 3. Zmiany warunków stosowania stawki 0% przy WDT lipca 2020 r.:
  • Istotne warunki opodatkowania WDT stawką 0% w 2020 r.:
  • Dokonanie WDT, a brak VAT UE nabywcy.
  • Otrzymanie krajowego numeru VAT nabywcy a prawo do stawki 0%.
  • WDT a otrzymanie numeru VAT UE nabywcy innego kraju niż kraj przeznaczenia towarów.
  • Problemy interpretacyjne dotyczące składania informacji podsumowujących VAT- prawidłowa treść
  • Minimalizacja ryzyka podatkowego przy sporadycznych transakcjach WDT.
  • Możliwość wyjaśniania przyczyn niezłożenia informacji podsumowującej VAT-UE lub nieprawidłowości w niej zawartych.
  • Błędy pisemnie wyjaśnione, które organy skarbowe mogą uznać za dopuszczalne.
  • Dokumentowanie WDT w świetle rozporządzenia UE nr 282/2011
  • Następstwa unijnych regulacji dot. dokumentowania WDT dla stosowania stawki 0% przy WDT w kraju.
  • Relacja przepisów rozporządzenia UE nr 282/2011 dotyczącego dokumentowania WDT a regulacji wynikających z art. 42 ustawy o VAT. Jakie przepisy stosować?
 4. Zmiany w zakresie białej listy podatników i mechanizmu podzielonej płatności od lipca 2020 r.
  • Zapłata w split payment jako forma ochrony przed odpowiedzialnością w VAT oraz skutkami w zakresie CIT i PIT.
  • Przelewy i transakcje, które nie skutkują konsekwencjami w VAT, CIT i PIT: - warunki skutecznego uwolnienia się odpowiedzialności.
  • Dłuższy termin na składanie zawiadomień ZAW-NR.

 

 


icon wykladowca

Wykładowcy:

Robert Goch - radca prawny, wieloletni praktyk i wykładowca, specjalista w dziedzinie stosowania prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT), wieloletni pracownik służb skarbowych w Szczecinie, m.in. zastępca naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, radca prawny w Izbie Skarbowej w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie. 

icon kalendarz

Termin:

11 września 2020 r. w godz. od 1000 do 1400

icon miejsce

Miejsce:

centrum Szczecina - dokładne miejsce szkolenia zostanie podane po zebraniu grupy

icon cena

 Cena: 390 zł netto + VAT od osoby

Do ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT 23%. Cena szkolenia od osoby brutto to 479,70 zł.

Cena dla opłacających szkolenie w całości ze środków publicznych to 390 zł (VAT zw.).

 

Cena obejmuje:

 1. 5 godz. lekcyjnych wykładu,
 2. przerwa kawowa z poczęśtunkiem,
 3. materiały seminaryjne,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 4.09.2020 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 4.09.2020 r. na konto:
  FORTIS Szkolenia & Konferencje
  Santander Bank Polska S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 32 1090 1492 0000 0001 1988 7329
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS s.c. zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora.

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE


 

 

 

 

 

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll