Program:

Część 1: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

I. Profil informacyjny PUE ZUS od 01.01.2023 r.

 1. Obowiązek aktywnego utrzymywanie profilu,
 2. Skutek doręczenia w przypadku korespondencji prowadzonej przez PUE ZUS.

II. Przedawnienie możliwości dokonywania korekt dokumentów rozliczeniowych.
III. Obowiązek podlegania ubezpieczeniom od 01.01.2023 r.:

 1. komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjne – obowiązek podlegania ubezpieczeniom od 01.01.2023 r.
 2. akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług.

IV. Składki zdrowotne dla przedsiębiorców.

 1. Ustalanie wysokości składek zdrowotnych w zależności od formy opodatkowania.
 2. Ustalania składki zdrowotnej w przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności gospodarczych.

V. Ustalanie wysokości należnej rocznej składki zdrowotnej za 2022 r.

 1. Sposób ustalania rocznej składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania w trakcie roku.
 2. Ustalanie składki rocznej w przypadku zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niedopłaty lub nadpłaty składek zdrowotnych po rozliczeniu rocznym.
 4. Decyzje w sprawie nadpłaty składek.
 5. Zasady korygowania podstawy wymiaru i składki zdrowotnej.

VI. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
VII. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
VIII. Ubezpieczenie zdrowotne osób sprawujących funkcję na podstawie powołania.

 

Część 2: Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego  stan prawny na luty 2023

 

 Nowości:

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego dla opiekuna tymczasowego z powodu sprawowania opieki nad małoletnim obywatelem Ukrainy.
 • Proponowane zmiany w uprawnieniach rodzicielskich w związku z wdrożenia zaleceń wynikających z dyrektywy (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tak zwanej dyrektywy rodzicielskie.

Nowe zasady w zakresie:

 • składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części,

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zmiany w zakresie:

 • ustalania podstawy wymiaru zasiłków,
 • ustalania okresu zasiłkowego,
 • wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
 • ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”,
 • przepisu przejściowego.

Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach. 

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
 • wysokość świadczeń chorobowych,
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

Uprawnienia rodzicielskie:

 • Zasiłek macierzyński:
  • za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • Za okres urlopu rodzicielskiego: możliwość odroczenia urlopu, wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu, możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim rodzicem dziecka,
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
 • zaliczkowa wypłata składnika,
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
 • zmiana wymiaru czasu pracy,
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

 


icon wykladowca

Wykładowcy:

Agata Poręczewska-Tylka -  wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. ubezpieczeń i składek z ubezpieczeń społecznych

Małgorzata Samborska-Kamińska - wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rozliczania tych świadczeń

icon kalendarz

Termin: 

20 luty 2023 r. -  w godz. od 900 do 1500

icon miejsce

Miejsce: 

Radisson BLU Hotel -  Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Norwid.

icon cena

Cena:

 

Cena za udział w szkoleniu on-line to 380 zł od osoby

 

Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 420 zł od osoby

 

Cena obejmuje:

 1. 7 godz. lekcyjnych wykładu 
  • "on-line" z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawania pytań przez wbudowany mechanizm czatu
  • "stacjonarnie" zapewnia miejsce w sali wykładowej, przerwę kawową i poczęstunek.
 2. materiały seminaryjne
  • na szkoleniu "on-line" - wysłane mailem dzień przed szkoleniem
  • na szkoleniu "stacjonarnie" - wydrukowane, przekazane w dniu szkolenia,
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • na szkoleniu "on-line" - wysłane mailem po zakończonym szkoleniu
  • na szkoleniu "stacjonanrnie" - wydrukowane, przekazane w dniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 13.02.2023 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 13.02.2023 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Samtander Bank Polska S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora
 • FORTIS i wykładowcy nie wyrażają zgody na kopiowanie, utrwalanie, ani dalsze udostępnianie przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi i są przeznaczone wyłącznie dla zgłoszonych w Fortis uczestników szkolenia.

pobierz kartę zgłoszenia prześlij zgłoszenie elektronicznie

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll