Program:

Część 1: Ustalanie podstawy wymiaru składek przedsiębiorców, pracowników i zleceniobiorców oraz zasady zgłaszania do ubezpieczeń.

I. Ustalanie podstawy wymiaru składek dla pracowników i zleceniobiorców i nakładców.

 1. Przychody stanowiące podstawę wymiaru składek
 2. Przychody wyłączone z oskładkowania z omówieniem przykładów.

II. Zatrudnienia na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło:

 1. Najczęstsze przyczyny kwestionowania umów o dzieło przez ZUS – studium przypadków.
 2. Ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych:
  • umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem;
  • umowa zlecenia z obcym pracownikiem;
  • umowa zlecenia osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim (w tym z własnym pracownikiem);
  • umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem – prawidłowe określenie okresu posiadania statusu ucznia lub studenta;
  • umowa zlecenia zawarta z członkiem rady nadzorczej;
  • umowa zlecenia zawarta z osobą pełniącą funkcję na podstawie powołania (w tym kontrakt menedżerski);
  • umowa zlecenia zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą uwzględnieniem różnic wynikających ze stosowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek;
  • umowa zlecenia z emerytem lub rencistą, z uwzględnieniem okresu zawieszenia pobierania świadczeń.

III. Obowiązek opłacania składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 1. Różnice w zakresie podlegania ubezpieczeniom przez osoby prowadzące działalność na podstawie wpisu do CEIDG oraz wspólników jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich i komandytowych,
 2. Kiedy działalność ma charakter działalności nieewidencjonowanej,
 3. Rodzaje ulgi w opłacaniu składek i warunki korzystania:
  • ulga na start;
  • Preferencyjna podstawa wymiaru składek;
  • MAŁY ZUS PLUS – przedłużenie ulgi o 12 m-cy, prawidłowe obliczanie okresu trwania ulgi.

IV. Przedawnienie możliwości dokonywania korekt dokumentów rozliczeniowych od 01.01.2024 r.:

 

Część 2: Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego  stan prawny na grudzień 2023

 

Nowości:

 1. Urlop macierzyński  w 2023 roku
  1. wymiar urlopu macierzyńskiego,
  2. osoby uprawnione,
  3. tryb udzielania,
  4. szczególne przypadki, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  5. zasiłek macierzyński.
 2. Urlop rodzicielski według zasad jakie mają obowiązywać po zmianach w 2023 roku
  1. wymiar i zasady udzielania,
  2. podział urlopu na części,
  3. łączenie pracy z urlopem rodzicielskim

Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka

3. Urlop ojcowski według nowych zasad   

Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.

4. Świadczenia z tytułu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich 

 1. wysokość zasiłku w zależności od rodzaju urlopu i trybu wypłaty,
 2. zasady wyrównywania zasiłku,
 3. przepisy przejściowe.

Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
Stosowanie zmienionych przepisów do ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie przepisów przebywali na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim udzielonym według starych zasad.
Sytuacja ubezpieczonych, którzy już wykorzystali urlop rodzicielski przed wejściem w życie nowych przepisów, a których dziecko nie ukończyło 6 lat.

Ponadto omówione zostaną :

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zmiany w zakresie:

 • ustalania podstawy wymiaru zasiłków,
 • ustalania okresu zasiłkowego,
 • wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
 • ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”,
 • przepisu przejściowego.

W zakresie ustalania prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach. 

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
 • zaliczkowa wypłata składnika,
 • zmiana wymiaru czasu pracy,
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

 


icon wykladowca

Wykładowcy:

Agata Poręczewska-Tylka -  wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. ubezpieczeń i składek z ubezpieczeń społecznych

Małgorzata Samborska-Kamińska - wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rozliczania tych świadczeń

icon kalendarz

Termin: 

15 grudzień 2023 r. -  w godz. od 900 do 1500

icon miejsce

Miejsce: 

Radisson BLU Hotel -  Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Reymont.

icon cena

Cena:

 

Cena za udział w szkoleniu on-line to 390 zł od osoby

 

Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 460 zł od osoby

 

Cena obejmuje:

 1. 7 godz. lekcyjnych wykładu 
  • "on-line" z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawania pytań przez wbudowany mechanizm czatu
  • "stacjonarnie" zapewnia miejsce w sali wykładowej, przerwę kawową i poczęstunek.
 2. materiały seminaryjne
  • na szkoleniu "on-line" - wysłane mailem dzień przed szkoleniem
  • na szkoleniu "stacjonarnie" - wydrukowane, przekazane w dniu szkolenia,
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • na szkoleniu "on-line" - wysłane mailem po zakończonym szkoleniu
  • na szkoleniu "stacjonanrnie" - wydrukowane, przekazane w dniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 8.12.2023 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 8.12.2023 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Samtander Bank Polska S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora
 • FORTIS i wykładowcy nie wyrażają zgody na kopiowanie, utrwalanie, ani dalsze udostępnianie przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi i są przeznaczone wyłącznie dla zgłoszonych w Fortis uczestników szkolenia.

pobierz kartę zgłoszenia prześlij zgłoszenie elektronicznie

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll