Program:

 1. 1. Urlop rodzicielski

  • Wymiar urlopu rodzicielskiego
  • Wniosek o urlop rodzicielski – forma i termin
  • Czy można podzielić urlop na części?
  • Czy można przenieść cały urlop na inną osobę?
  • Czy oboje rodzice mogą być równocześnie na urlopie rodzicielskim?
  • Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego
  • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego
  • Urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowanie
  • Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy

  2. Urlop ojcowski

  • Kto jest uprawniony do urlopu ojcowskiego
  • W jakim terminie można zrealizować prawo do urlopu ojcowskiego
  • Wymiar urlopu
  • Tryb udzielania urlopu ojcowskiego
  • Wniosek o urlop ojcowski – forma i termin
  • Urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy

  3. Urlop opiekuńczy

  • Co to jest urlop opiekuńczy iw jakich okolicznościach przysługuje?
  • Wymiar urlopu opiekuńczego
  • Wniosek o urlop opiekuńczy – forma i termin

  4. Dodatkowe dni wolne od pracy- siła wyższa

  • Kiedy przysługują?
  • Liczba dni czy liczba godzin?
  • Jak wnioskować o to zwolnienie? – termin i forma
  • Płatne czy bezpłatne?

  5. Elastyczna organizacja czasu pracy

  • Komu przysługuje?
  • Wniosek- forma i termin
  • Czy pracodawca musi wyrazić zgodę?
  • Uprawnienia

  6. Ochrona trwałości zatrudnienia rodziców

  • Czy wszystkim osobom wychowującym dzieci przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem?
  • Kiedy pracownik zyskuje ochronę?
  • Czy są sytuacje w których ochrona nie przysługuje?
  • Umowami na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca a ochrona
  • Ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony i umowy na zastępstwo
  • powrót do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich

  7. Przejrzyste warunki zatrudnienia – nowe obowiązki

  • Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów
  • Kiedy i w jakiej formie należy spełnić ten obowiązek?

  8. Umowy o pracę po nowemu

  • Nowe zasady zawierania umów na okres próbny
  • Uzasadnienie umowy na czas określony
  • Nowe uprawienia pracowników w zakresie zmiany formy zatrudnienia
  • Czy pracodawca będzie mógł zabronić dodatkowego zatrudnienia?

  9. Praca zdalna

  • Praca zdalna w czasie zagrożenia pandemicznego czy wciąż możliwa?
  • Czy można polecić pracę zdalną?
  • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
  • Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie
  • Jakie rozwiązania pracy zdalnej wynikają z projektu ustawy zmieniającej Kodeks pracy?
  • Praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna – na czym polegają projektowane nowe rozwiązania prawne?
  • Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance – kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę?
  • Zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej – na co pracodawca powinien zwrócić uwagę?
  • Czas pracy zdalnej
  • Zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu – czy jest to konieczne?
  • Regulamin pracy zdalnej – co powinna zawierać taka procedura?

  10. Kontrola trzeźwości pracowników

  • Warunki przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników
  • Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy?
  • Czy będzie można przeprowadzić kontrolę innych środków odurzających?
  • Procedura kontroli trzeźwości i tryb jej wprowadzenia

  11. Sygnalista w organizacji – nowe wyzwanie pracodawcy

  • Kto może zostać sygnalistą?
  • Obowiązki pracodawcy w związku z sygnalistą
  • Ochrona sygnalisty i jej zakres
  • Wewnętrzny kanał sygnalizowania
  • Procedura sygnalizowania – co powinien zawierać taki dokument i jaki jest tryb jego wydania?
  • Sankcje w przypadku naruszenia przepisów o sygnalistach

  12. Obrona Ojczyzny- nowe obowiązki

  • Ochrona osób powołanych i innych osób
  • Jakie są obowiązki pracownika względem pracodawcy w razie powołania do służby?
  • Jak długo trwa okres ochronny?


icon wykladowca

Wykładowca:

Ewa Przybylak - radca prawny, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Kadrowiec zajmujący się również tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy

icon kalendarz

Termin:

16 luty2023 r. - w godz. od 1000 do 1500

 

icon miejsce

Miejsce: Radisson BLU Hotel, Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Norwid.

icon cena

Cena:

Cena za udział w szkoleniu on-line to 380 zł od osoby

Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 420 zł od osoby

 

Cena obejmuje:

 1. 6 godz. lekcyjnych szkolenia
  • zajęć on-line z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawania pytań przez wbudowany mechanizm czatu lub połączenie wideo,
  • lub "stacjonarnie" (zapewnione miejsce w sali wykładowej, przerwa kawowa i poczęstunek),
 2. materiały seminaryjne,
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 9.02.2023 r. do firmy FORTIS sc;
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 9.02.2023 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo Seminaryjny
  Santander Bank Polska S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora.
 • FORTIS i wykładowcy nie wyrażają zgody na kopiowanie, utrwalanie, ani dalsze udostępnianie przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi i są przeznaczone wyłącznie dla zgłoszonych w Fortis uczestników szkolenia.

pobierz kartę zgłoszenia prześlij zgłoszenie elektronicznie

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll