- omówienie regulacji z zakresu zawierania umów o dzieło, umów zlecenia, umów agencyjnych oraz umów o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące zlecenia.

Program:

I. Rodzaje umów i ich cechy charakterystyczne:

 1. Umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
 2. Umowa agencyjna.
 3. Kontrakt menadżerski.
 4. Umowa o dzieło.

II. Zasady prawidłowej klasyfikacji umów zlecenia i umów o dzieło na tle najnowszych orzeczeń sądowych.

III. Najczęstsze przyczyny kwestionowania umów o dzieło przez ZUS – studium przypadków.

IV. Ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych:

 1. umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem,
 2. umowa cywilnoprawna zawarta z obcym pracownikiem/zleceniobiorcą,
 3. umowa cywilnoprawna zawarta z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim.
 4. umowa cywilnoprawna zawarta z uczniem lub studentem,
 5. umowa zlecenia zawarta z członkiem rady nadzorczej,
 6. umowa zlecenia - kontrakt menedżerski,
 7. umowa cywilnoprawna zawarta z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, z uwzględnieniem różnic wynikających ze stosowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek,

 


icon wykladowca

Wykładowcy:

Agata Poręczewska-Tylka -  wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. ubezpieczeń i składek z ubezpieczeń społecznych

 

icon kalendarz

Termin:

13 luty 2023 r. - w godz. od 1000 do 1300

 

icon miejsce

Miejsce: Radisson BLU Hotel, Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Norwid.

icon cena

Cena:

Cena za udział w szkoleniu on-line to 300 zł od osoby

Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 340 zł od osoby

 

Cena obejmuje:

 1. 4 godz. lekcyjne wykładu 
  • "on-line" z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawania pytań przez wbudowany mechanizm czatu
  • "stacjonarnie" zapewnia miejsce w sali wykładowej, przerwę kawową i poczęstunek.
 2. materiały seminaryjne
  • na szkoleniu "on-line" - wysłane mailem dzień przed szkoleniem
  • na szkoleniu "stacjonarnie" - wydrukowane, przekazane w dniu szkolenia,
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • na szkoleniu "on-line" - wysłane mailem po zakończonym szkoleniu
  • na szkoleniu "stacjonanrnie" - wydrukowane, przekazane w dniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 6.02.2023 r. do firmy FORTIS sc;
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 6.02.2023 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo Seminaryjny
  Santander Bank Polska S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora.
 • FORTIS i wykładowcy nie wyrażają zgody na kopiowanie, utrwalanie, ani dalsze udostępnianie przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi i są przeznaczone wyłącznie dla zgłoszonych w Fortis uczestników szkolenia.

pobierz kartę zgłoszenia prześlij zgłoszenie elektronicznie

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll