Program:

ZMIANY W PRAWIE PRACY I WYNAGRODZENIACH ROK 2024

 • Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku
 • Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia w 2024 roku
 • Wpływ zmian minimalnego wynagrodzenia na inne składniki wynagrodzenia
 • wysokość innych świadczeń pracowniczych, których wysokość jest zależna od płacy minimalnej

Odwołanie stanu zagrożenie epidemicznego od 1.07.2023

 • Czy utrzymano w mocy zasadę 10-krotności minimalnego wynagrodzenia wysokości odpraw
 • Czy pracownikom należy się wyrównanie wysokości odprawy

Potrącenia z wynagrodzenia a kwota minimalnego wynagrodzenia

 • Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia
 • Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
 • Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego w 2023 roku
 • Kwota wolna od potrąceń w 2023 roku
 • Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku netto
 • Kwoty walone od potrąceń od 01.03.2023 roku
 • Rozstrzygnięcie zbiegów tytułów do egzekucji należności z wynagrodzenia
 • Odliczenie a potrącenie z wynagrodzenia

Naliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych

 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
 • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
 • Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
 • Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (praca w wolną sobotę w harmonogramie, rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, praca nadliczbowa podczas podróży służbowej itp. ……)
 • Wynagrodzenie za nadgodziny kierownika za pracę wykonaną w razie koniczności
 • Wynagrodzenie za nadgodziny niepełnoetatowca
 • Wynagrodzenie za nadgodziny w równoważnym systemie czasu pracy
 • Nadgodziny tytułem naruszenia doby pracowniczej

Naliczanie wynagrodzenia za urlop i naliczanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w naturze

 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w naturze przy stałych i zmiennych składnika wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie urlopowe – składniki za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie wymiaru
 • Normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny w podstawie wymiaru urlopu
 • Podstawa wyliczeń w przypadku długiej nieobecności poprzedzającej urlop lub wypłatę ekwiwalentu
 • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalent za urlop
 • Obliczenie ekwiwalentu za urlop pracownika niepełnosprawnego, wobec którego ma zastosowanie skrócona norma czasu pracy
 • Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie pracownika w przypadku udzielenia wolnego z powodu siły wyższej

 • wysokość wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
 • czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
 • czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

Urlop opiekuńczy i zasady naliczania wynagrodzenia

 • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
 • czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
 • czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

Nieobecność w pracy a wynagrodzenia za pracę:

 • zwolnienie od wykonywania pracy , za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
 • szkolenia BHP,
 • nowe przerwy w pracy

Ustalenie wynagrodzenia za część przepracowanego miesiąca.

 • Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby
 • Zmniejszenie wynagrodzenia z powodu innej nieobecności pracownika
 • Rozpoczęcie lub zakończenie umowy w trakcie miesiąca
 • Wynagrodzenie kiedy pracownik nie przepracował ani jednego dnia

icon wykladowca

Wykładowca:

Kalina Kaczmarek – wieloletni trener i praktyk, ekspert prawa pracy z 19 letnim doświadczeniem; W latach 2001-2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

icon kalendarz

Termin:

22 kwiecień 2024 r. w godz. od 1000 do 1500

icon miejsce

Miejsce: Hotel Radisson BLU, Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Reymont

icon cena

Cena:

Cena za udział w szkoleniu on-line to 390 zł od osoby

Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 460 zł od osoby

 

Cena obejmuje:

 1. 6 godz. lekcyjnych szkolenia
  • zajęć on-line z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawania pytań przez wbudowany mechanizm czatu lub połączenie wideo,
  • lub "stacjonarnie" (zapewnione miejsce w sali wykładowej, przerwa kawowa i poczęstunek),
 2. materiały seminaryjne,
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 15.04.2024 do firmy FORTIS sc (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 15.04.2024 na konto

FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
nr r-ku: 71 1140 2004 0000 3802 8440 2402 (mBank S.A.)

Uwaga: Zmiana numeru konta !

 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora
 • FORTIS i wykładowcy nie wyrażają zgody na kopiowanie, utrwalanie, ani dalsze udostępnianie przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi i są przeznaczone wyłącznie dla zgłoszonych w Fortis uczestników szkolenia.

pobierz kartę zgłoszenia prześlij zgłoszenie elektronicznie

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll