Korzyści:

 • zdobycie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zmian w prawie pracy związanych z ustaniem stosunku pracy

Metody:

 • wykład
 • prezentacja
 • dyskusja
 • odpowiedzi na pytania uczestników

Program:

 1. Składanie oświadczeń woli, czyli prawo cywilne w prawie w prawie pracy.
 2. Porozumienie stron - czy to prawda, że pracownik nie może się odwołać?
 3. Kiedy oświadczenie pracodawcy jest groźbą a kiedy ofertą?
 4. Co zrobić z oświadczeniem pracownika ,,wypowiadam umowę o pracę za porozumieniem stron”
 5. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Wymogi formalne, ochrona pracowników. Czy można złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy jeśli w trakcie wypowiedzenia pracownik nabędzie ochronę przedemerytalną? Czy tak samo jest w przypadku kobiet w ciąży?
 6. Konsultacja związkowa. Czy trzeba ją powtarzać jeśli pracownik zachoruje przed wręczeniem wypowiedzenia?
 7. Usprawiedliwiona nieobecność, czyli o której godzinie składamy pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę?
 8. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy/udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia/oddelegowanie do innej pracy, czyli jak przetrwać okres wypowiedzenia?
 9. Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie.
 10. Wypowiedzenie umowy: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony.
 11. Jak prawidłowo określić okres wypowiedzenia. Czy doliczyć okres pracy na podstawie poprzedniej umowy o pracę, jeśli miała miejsce przerwa w zatrudnieniu? A co z odprawą pieniężną?
 12. Wypowiadanie umów terminowych - zmiany obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r.
 13. Jak formułować przyczynę wypowiedzenia aby zminimalizować ryzyko przegrania procesu w sądzie. Studium przypadków np. konflikt w pracy, nieefektywność pracownika, częste zwolnienia lekarskie, uprawnienia emerytalne, naruszenie obowiązków, krytyka pracodawcy.
 14. Zwolnienia grupowe i indywidualne - o bonusach, jakie daje pracodawcy ta szczególna ustawa oraz odprawach pieniężnych. Czy pracownik zawsze dostanie odprawę?
 15. Alkohol, narkotyki, nieusprawiedliwiona nieobecność, kradzież itd. - jak postępować gdy pracownik okaże się niegodny naszego zaufania? Czyli o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Czy można badać trzeźwość pracownika?
 16. Pracownik długo nieobecny w pracy z powodu choroby. Czy to może trwać w nieskończoność? Co zrobić gdy skończył się okres zasiłkowy a ZUS nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zasiłku rehabilitacyjnego?
 17. Czy i za co pracodawcy grozi dyscyplinarka?
 18. Wygaśnięcie umowy.
 19. Śmierć pracodawcy. Słów kilka o zarządzie sukcesyjnym.
 20. Śmierć pracownika. Co zrobić ze świadczeniami ze stosunku pracy. Czy udostępnić akta osobowe rodzinie? Co na to RODO?
 21. Tymczasowy areszt.
 22. Świadectwo pracy - jak je wypełnić i wydać pracownikowi, aby uniknąć niepotrzebnych sporów?
 23. Odszkodowanie/przywrócenie do pracy/dopuszczenie do pracy/kontrola PIP - co nam grozi i jak się bronić przed najgorszym?
 24. Niecelowość powrotu pracownika do pracy.
 25. Czy sprawa w sądzie pracy zawsze odbywa się w sądzie miejsca siedziby zakładu pracy?
 26. Postępowanie dowodowe w sądzie pracy. Czy pracownik może nagrywać pracodawcę?

 


icon wykladowca

Wykładowca:

Ewa Przybylak - radca prawny, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Kadrowiec zajmujący się również tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy

icon kalendarz

Termin:

20 maj 2024 r. - w godz. od 1000 do 1500

 

icon miejsce

Miejsce: Radisson BLU Hotel, Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Reymont.

icon cena

Cena:

 

Cena za udział w szkoleniu on-line to 390 zł od osoby

Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 460 zł od osoby

 

 

Cena obejmuje:

 1. 6 godz. lekcyjnych szkolenia
  • zajęć on-line z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawania pytań przez wbudowany mechanizm czatu lub połączenie wideo,
  • lub "stacjonarnie" (zapewnione miejsce w sali wykładowej, przerwa kawowa i poczęstunek),
 2. materiały seminaryjne,
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 13.05.2024 r. do firmy FORTIS;
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 13.05.2024 r. na konto:

FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
nr r-ku: 71 1140 2004 0000 3802 8440 2402 (mBank S.A.)

Uwaga: Zmiana numeru konta !

 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora.
 • FORTIS i wykładowcy nie wyrażają zgody na kopiowanie, utrwalanie, ani dalsze udostępnianie przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi i są przeznaczone wyłącznie dla zgłoszonych w Fortis uczestników szkolenia.

pobierz kartę zgłoszenia prześlij zgłoszenie elektronicznie

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll