Efekty i cele:

 • Poszerzenie umiejętności z zakresu komunikowania w obliczu sytuacji stresowych i stresogennych
 • Poznanie sposobów minimalizowania stresu i konfliktu
 • Zdobycie wiedzy w obszarze skutecznych technik zapobiegania sytuacjom stresowym
 • Zbudowanie świadomości na temat zarządzania czasem i planowania krótko i długookresowego
 • Pogłębienie umiejętności zapobiegania stresowi osobistemu

Metody wykorzystywane w szkoleniu:

Na szkoleniu wykorzystywane będą metody warsztatowe, gry symulacyjne, konwersatorium i mini pigułki wiedzy.

Program:


Stres osobisty i organizacyjny

 • Definicja i typologie stresu (czym jest stres, kiedy się pojawia, co go warunkuje)
 • Schematy zachowań grupowych w obliczu stresu i konfliktu: jak zidentyfikować stres w zespole
 • Stres permanentny (objawy, przyczyny, przeciwdziałanie)

Przyczyny stresu

 • Uwarunkowania indywidualne (kwestia odporności na stres, aspekt charakterologiczny)
 • Uwarunkowania strukturalno-organizacyjne a stres
 • Aktywności indywidualne i zespołowe wzmagające stres

Konsekwencje stresu

 • Skutki indywidualne
 • Skutki organizacyjne
 • Stres a efektywność

Stres a sytuacja konfliktowa

 • Mechanizm powstawania konfliktu opartego o stres
 • Schemat działania w obliczu konfliktu
 • Działania prewencyjne w kontekście stresu i konfliktu
 • Metody wywierania wpływu a sytuacja konfliktowa
 • Obrona przed manipulacją
 • Radzenie sobie z atakami personalnymi, zarzutami i trudnymi pytaniami

Przeciwdziałanie stresowi

 • Techniki kontroli stresu
 • Czynniki zapobiegające stresowi
 • Czynniki minimalizujące stres
 • Działania menedżerskie minimalizujące stres w organizacji
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem osobistym
 • Schematy walki ze stresem w organizacji

Stres – co warto wiedzieć, aby odmienić jego znaczenie:

 • Stres jako odpowiedź na wymagania otoczenia (holistyczne podejście)
 • Proces reakcji stresowej: sytuacja — umysł — ciało i jakie to nam daje możliwości wpływania na poszczególne poziomy
 • Poczucie kontroli nad zdarzeniami: wyzwania, ograniczenia i możliwości, czyli o wpływie interpretacji na poczucie sprawstwa

Z jakich narzędzi wpływu możemy korzystać na poziomie umysłu — interpretacja zdarzeń i kreowanie rzeczywistości:

 • Wpływ przekonań i poprzednich doświadczeń na interpretację zdarzeń stresujących
 • Wyobrażenia dotyczące przyszłości jako mechanizm zachowań lękowych
 • Samoocena własnych możliwości oraz zasobów w poradzeniu sobie ze stresem, czyli o pozytywnym myśleniu i poczuciu sprawstwa
 • Jak świadomie kreować możliwości w reagowaniu na daną sytuację
 • Praca na poziomie przekonań: rozpoznawanie przekonań, ograniczenia przekonań, „rozbijanie” przekonań ograniczających dostęp do własnych zasobów

Emocje:

 • Emocje jako informacja; dialog umysł – ciało w powstawaniu emocji
 • O tym, jak odbieramy emocje innych
 • Czy są emocje dobre i złe?
 • Jak radzić sobie z emocjami, które odczuwamy?
 • Ekspresja emocji i napięć w ciele
 • Techniki relaksacji, koncentracji i energetyzujące w dialogu z ciałem

Zarządzanie trudnymi sytuacjami:

 • Umiejętności komunikacyjne podczas prowadzenia rozmowy: definiowanie celów, obserwacja reakcji po drugiej stronie, zadawanie pytań otwartych, podsumowywanie, klasyfikowanie, analiza danych i podejmowanie decyzji
 • Umiejętności odpowiadania na emocje pojawiające się podczas rozmowy: konfrontowanie z reakcjami emocjonalnymi, rozpoznawanie potrzeb, rezonowanie, dystansowanie, rozpoznawanie i odsłanianie gier emocjonalnych, stawianie granic (definiowanie zakresu wsparcia)

icon wykladowca

Wykładowca:

Berenika Joanna Gocłowska - socjolog, doradca zawodowy i psychospołeczny, trener biznesu i szkoleniowiec. 

icon kalendarz

Termin:

24.05.2024 r.  w godz. 10.00 - 15.00

icon miejsce

Miejsce: Hotel Radisson BLU, Szczecin, Plac Rodła 10, I piętro, sala Sienkiewicz.

 

icon cena

Cena:  

Cena za udział w szkoleniu on-line to 390 zł od osoby

Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 460 zł od osoby

 

Cena obejmuje:

 • 6 godz. lekcyjnych zajęć  
  • zajęć on-line z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawania pytań przez wbudowany mechanizm czatu lub połączenie wideo,
  • lub "stacjonarnie" (zapewnione miejsce w sali wykładowej, przerwa kawowa i poczęstunek),
 • materiały seminaryjne
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 


 

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 17.05.2024 r.
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 17.05.2024 r. na konto:

FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
nr r-ku: 71 1140 2004 0000 3802 8440 2402 (mBank S.A.)

Uwaga: Zmiana numeru konta !

 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia prześlij zgłoszenie elektronicznie

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll