Program:

 1. Dokumentacja pracownicza do 31.12.2018 r. i po 01.01.2019 r.- E-TECZKI

 2. Nowe obowiązki pracodawcy po 01.01.2019 r. w tym przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia i obowiązki pracodawcy tym związane.

 3. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej, warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 4. Ochrona danych osobowych w dziale kadr

 5. Pojęcie danych osobowych, dane wrażliwe, dane dobrowolne, klauzula informacyjna. Zmiany obowiązujące od 4 maja 2019 r. i ich wpływ na dokumentacje kadrową.

 6. Dokumenty kandydatów do pracy i pracowników :
  kwestionariusze kandydata pracownika, oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane, badania wstępne, szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy), dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, przebieg zatrudnienia

 7. Dokumenty tworzone w trakcie zatrudnienia pracownika umowa o pracę - zasady określania miejsca wykonywania pracy, informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.), potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminów, oceny ryzyka zawodowego, z informacją o celu. zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu , zapoznaniu się z przepisami BHP, urlopy okolicznościowe, , dokumentacja uprawnień rodzicielskich, zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie, zmiany w treści stosunku pracy wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe, polecenia, oświadczenia.

 8. Dokumentacja kar porządkowych - tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych zgodnie z nowymi przepisami.

 9. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

 10. Świadectwo pracy

 11. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych- co kontroluje PIP a co ZUS

 12. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych zakres dokumentacji. Zmiany obowiązujące od 01.01.2019 r.

 13. Zwięzłe przedstawienie zmian 2019 w prawie pracy

 

Szkolenie będzie się odbywało zgodnie z „Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”

wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.


icon wykladowca

Wykładowca:

Ewa Przybylak - radca prawny, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Kadrowiec zajmujący się również tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy

icon kalendarz

Termin:

18 września 2020 r. w godz. od 900 do 1500

icon miejsce

Miejsce:

Radisson BLU Hotel, Szczecin, Plac Rodła 10, I piętro, sala Norwid.

icon cena

Cena:

380 zł od osoby

Cena obejmuje:

 1. 7godz. lekcyjnych wykładu,
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 11.09.2020 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);

 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 11.09.2020 r. na konto:

FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645

 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora


pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll