Efekty i cele:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z prawidłowym procesem księgowania i rozliczania wydatków związanych z projektami finansowanymi przez Unię Europejską.

Prawidłowe udokumentowanie i rozliczenie projektu jest niezbędne, aby pozytywnie przejść nie tylko przez proces realizacji projektu, ale przede wszystkim wykazać prawidłowość postępowania wobec kontrolujących instytucji zewnętrznych.

Brak niezbędnej wiedzy i zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować koniecznością zwrotu części a nawet całości otrzymanej dotacji.

Podczas szkolenia omówimy również kluczowe obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych za realizację i rozliczenie projektów.

Program:

 1. Podstawowe zagadnienia związane z funduszami unijnymi, źródła prawne, rodzaje dofinansowania, struktura finansowania, tryb aplikowania o środki, umowa o dofinansowanie
 2. Przygotowanie jednostki do realizacji projektu
  1. ogólne zasady rachunkowości
  2. przegląd niezbędnych instrukcji i procedur
 3. Konstrukcja umowy o dofinansowanie i budżetu projektu:
  1. Wartość projektu
  2. Stopień dofinansowania
  3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
  4. Wkład własny
  5. Środki zwrotne: pomostowy i na wkład własny
  6. Okres kwalifikowalności wydatków
  7. Okres trwałości projektu
  8. Zapisy w umowie, na które należy zwrócić szczególną uwagę
 4. Zasady kwalifikowalności wydatków
  1. Zasady ogólne
  2. Wynagrodzenia w projekcie
  3. Środki trwałe: nabycie, ulepszenie, amortyzacja, likwidacja
  4. Zasady dokumentowania wydatków
 5. Prawidłowa konstrukcja polityki rachunkowości
  1. Obszary rachunkowości, które muszą zostać objęte wyodrębnioną ewidencją
  2. Zapewnienie zgodności z wymogami poszczególnych programów strukturalnych
  3. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych , środków pieniężnych, rozrachunków, kosztów i przychodów
  4. Ewidencja pomocnicza na kontach pozabilansowych lub w arkuszu kalkulacyjnym
  5. Dotacje- przyznanie środków, zaliczki, refundacje poniesionych wydatków, zwrot niewykorzystanych środków
 6. Instrukcja obiegu dokumentów
 7. Procedury kontroli wewnętrznej
  1. Przegląd obszarów ryzyka związanego z zarządzaniem operacyjnym i finansowym projektu
  2. Jak zbudować i utrzymać skuteczny system kontroli wewnętrznej, aby zminimalizować ryzyko zwrotu dotacji
 8. Sprawozdawczość finansowa
  1. Ujęcie danych rachunkowych projektu w sprawozdaniu finansowym rocznym
  2. Sprawozdawczość z realizacji projektu
  3. Audyt zewnętrzny środków pomocowych
  4. Bieżące operacyjne raportowanie dla celów zarządczych
 9. Kontrole zewnętrzne
  1. Kontrola instytucji finansujących w zakresie rachunkowości
  2. Decyzje częściowej lub całkowitej korekcie dofinansowani
  3. Przykłady najczęstszych nieprawidłowości- jak ich uniknąć

icon wykladowca

Wykładowca:

Anna Seredyńska-Kraus - Prawnik i ekonomista, absolwent studów podyplomowych Executive MBA, edukatorka finansów i przedsiębiorczości. 

Posiada 20 letnie doświadczenie jako dyrektor finansowy i główny księgowy, w branży komunalnej, produkcyjnej, usługowej. Wieloletni praktyk w zakresie kompleksowego zarządzania strategicznego i operacyjnego finansami przedsiębiorstwa, we wszystkich aspektach działalności. Szczególne obszary odpowiedzialności to: zarządzanie przepływami pieniężnymi, modelowanie scenariuszy operacyjnych, pozyskiwanie finansowania dłużnego i kapitałowego, optymalizacja kosztów działalności, projektowanie i implementacja rachunków kosztów i modeli rachunkowości zarządczej, analizy finansowe, rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wieloletnie prognozy na potrzeby instytucji finansowych, wdrażanie systemów informatycznych, sporządzanie sprawozdań finansowych, nadzór nad rozliczeniami z odbiorcami i dostawcami, windykacja należności, wykorzystanie excela w pracy działów księgowych.

Wykładowca przedmiotów finansowych na studiach na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, w tym z zakresu rachunkowosci zarządczej na studiach podyplomowych Executive Master of Business Administration.

icon kalendarz

Termin: 

12 listopad 2024 r. w godz. od 1000 do 1500

icon miejsce

Miejsce: 

Hotel Radisson BLU, Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Reymont. 

icon cena

Cena:  

Cena za udział w szkoleniu on-line to 390 zł od osoby

Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 460 zł od osoby

 

Cena obejmuje:

 1. 6 godzin lekcyjnych zajęć w formie wykładów i warsztatów
  • "on-line" z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawani pytań przez wbudowany mechanizm czatu
  • "stacjonarnie" zapewnia miejsce w sali wykładowej, przerwę kawową i poczęstunek.
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 5.11.2024 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 5.11.2024 r. na konto:

  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  nr r-ku: 71 1140 2004 0000 3802 8440 2402 (mBank S.A.)

  Uwaga: Zmiana numeru konta !

 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora
 • FORTIS i wykładowcy nie wyrażają zgody na kopiowanie, utrwalanie, ani dalsze udostępnianie przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi i są przeznaczone wyłącznie dla zgłoszonych w Fortis uczestników szkolenia.

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll