Program:

 

 1. Podstawowe zasady zawierania umów leasingowych
  Umowy leasingowe są umowami objętymi uregulowaniami Kodeksu Cywilnego i w tym właśnie akcie prawnym ujęto podstawowe zasady zawierania tych umów.

   

 2. Rodzaje umów leasingowych.
  Umowy leasingowe kategoryzowane są na dwa rodzaje: leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Przepisy prawne nie zawierają tych określeń, jednak w praktyce stosuje się je powszechnie. Omówione zostaną podstawowe cechy i różnice między obydwoma rodzajami umów.

   

 3. Zasady klasyfikacji umów według uregulowań podatkowych.
  Ustawy o podatku dochodowym (od osób prawnych, od osób fizycznych) poświęcają zagadnieniom umów leasingowych odpowiedne rozdziały. Uregulowania te omówione zostaną na bazie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

   

 4. Umowy leasingowe a VAT
  Ustawa o VAT również odmiennie podchodzi do leasingu finansowego i operacyjnego zarówno w zakresie obowiązku podatkowego, jak i wystawianych w związku z tym dokumentów (faktur).

   

 5. Ograniczenia podatkowe w zakresie leasingu wprowadzone od stycznia 2019.
  Od 1.01.2019 r. poszerzono zakres ograniczeń w zakresie użytkowania samochodów osobowych, w tym również będących przedmiotem umów leasingowych. Zmiany te zostaną zaprezentowane na przykładach.

   

 6. Zasady klasyfikacji umów według uregulowań bilansowych.
  Ustawa o rachunkowości kategoryzuje umowy leasingowe według czynników opisanych w art.3 ust.4, który zostanie omówiony i przedyskutowany.

   

 7. Ewidencja księgowa leasingu operacyjnego oraz leasingu finansowego.
  Zaprezentowane zostaną podstawowe zasady ujmowania umów leasingowych w księgach rachunkowych w zależności od ich rodzaju – na przykładach liczbowych. Przewidziana jest dyskusja związana z problemami w odmiennym ujmowaniu leasingu dla celów bilansowych oraz podatkowych.

   

 8. Dyskusja
  Zagadnienia związane z umowami leasingowymi od lat budzą dużo wątpliwości i pytań, w związku z tym część dyskusyjna zajęć niewątpliwie będzie gorąca. :)

 


icon wykladowca

Wykładowca:

Iwona Kowalczyk - biegły rewident, wieloletni trener i praktyk, 

icon kalendarz

Termin:

6 kwietnia 2020 r. w godz. od 1000 do 1500

icon miejsce

Miejsce:

siedziba Fortis - Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6

icon cena

Cena:

420 zł od osoby

Cena obejmuje:

 1. 6 godzin lekcyjnych zajęć w formie wykładów i warsztatów,
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej firmy udzielamy 10% rabatu.


Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 30.03.2020 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 30.03.2020 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Santander Bank Polska S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll