Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości dofinansowania szkoleń, organizowanych przez naszą firmę, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

  • Środki z KFS przeznaczone są na:
    • wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
    • nie ma już ograniczenia wiekowego.
  • Mikroprzedsiębiorstwa otrzymują dofinansowanie w wysokości 100% kosztów, pozostałe przedsiębiorstwa 80%.
  • Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia dla 1 pracownika.
  • Środki z KFS stanowią pomoc de minimis.

 

Ścieżka otrzymania dofinansowania:

1) Wybrać szkolenie z listy naszych szkoleń otwartych.

2) Złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności i otrzymać wsparcie, na przykład w Szczecinie jest to wniosek

3) Podpisać z Fortis umowę szkoleniową na wybrane szkolenie.

4) Przyjść na szkolenie :)

Scroll